सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
अमरपट्टी २०७३/०७४ (वार्षिक) 82 88 0 0 30 30 57 0 0 12 2 5 0 0 72 56 डाउनलोड
औराहा २०७३/०७४ (वार्षिक) 113 122 0 0 40 29 69 0 2 1 0 4 0 0 79 64 डाउनलोड
कौवावनकटैया २०७३/०७४ (बार्षिक) 36 41 0 0 11 11 69 0 1 4 2 5 0 0 33 26 डाउनलोड
गम्हरिया २०७३/०७४ (वार्षिक) 68 50 0 0 6 9 61 0 0 3 1 4 0 0 13 27 डाउनलोड
गादी २०७३/०७४ (वार्षिक) 30 48 0 0 15 19 84 0 4 3 3 5 0 0 33 32 डाउनलोड
घोडदौडापिप्रा २०७३/०७४ (वार्षिक) 54 55 0 0 25 21 48 0 0 2 3 2 0 0 76 75 डाउनलोड
चोर्नी २०७३/०७४ (वार्षिक) 56 51 0 0 20 24 131 0 1 2 2 5 0 0 115 116 डाउनलोड
जगरनाथपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 77 111 0 0 43 56 119 0 3 3 14 19 0 0 108 108 डाउनलोड
जयमंगलापुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 61 98 0 0 8 6 144 0 2 1 3 15 0 0 17 23 डाउनलोड
जानकीटोला २०७३/०७४ (वार्षिक) 48 61 0 0 17 26 76 0 0 1 5 13 0 0 31 31 डाउनलोड
जितपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 54 55 0 0 16 31 113 0 0 2 1 3 0 0 71 84 डाउनलोड
झौवागुठी २०७३/०७४ (वार्षिक) 102 140 0 0 24 25 97 0 1 3 3 5 0 0 95 72 डाउनलोड
ठोरी २०७३/०७४ (वार्षिक) 106 143 0 0 27 26 242 0 3 4 0 0 0 0 41 23 डाउनलोड
तुलसीवर्वा २०७३/०७४ (वार्षिक) 56 72 0 0 10 17 79 0 1 1 2 3 0 0 21 23 डाउनलोड
देउरवाना २०७३/०७४ (वार्षिक) 43 36 0 0 42 38 84 0 0 4 3 4 0 0 83 92 डाउनलोड
धोरे २०७३/०७४ (वार्षिक) 113 112 0 0 44 39 48 0 2 3 0 0 0 0 75 86 डाउनलोड
धोविनी २०७३/०७४ (वार्षिक) 48 97 0 0 33 38 106 0 3 4 7 7 0 0 53 41 डाउनलोड
नगरदाहां २०७३/०७४ (वार्षिक) 37 64 0 0 6 5 64 0 0 1 3 3 0 0 11 12 डाउनलोड
निचुटा २०७३/०७४ (वार्षिक) 43 63 0 0 27 38 144 0 2 6 11 13 0 0 46 67 डाउनलोड
निर्मलवस्ती २०७३/०७४ (वार्षिक) 201 201 0 0 11 15 185 0 1 6 7 7 0 0 31 35 डाउनलोड
पंचरुखी २०७३/०७४ (वार्षिक) 21 46 0 0 35 34 140 0 2 3 1 4 0 0 71 87 डाउनलोड
पकाहामैनपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 26 35 0 0 29 42 61 0 0 1 0 1 0 0 61 60 डाउनलोड
पटेर्वासुगौली २०७३/०७४ (वार्षिक) 50 62 0 0 21 48 91 0 1 3 2 0 0 0 78 63 डाउनलोड
पाेखरिया न.पा. 2073/2074 (वार्षिक) 408 397 डाउनलोड
पिडारगिुठी २०७३/०७४ (वार्षिक) 38 49 0 0 16 25 76 0 0 1 3 12 0 0 49 50 डाउनलोड
प्रसुरामपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 41 50 0 0 16 26 65 0 0 1 2 0 0 0 37 37 डाउनलोड
प्रसौनीभाठा २०७३/०७४ (वार्षिक) 115 94 0 0 11 11 57 0 3 6 0 10 0 0 50 46 डाउनलोड
बगही २०७३/०७४ (वार्षिक) 78 80 0 0 25 24 85 0 5 6 7 13 0 0 56 89 डाउनलोड
बसडिल्वा २०७३/०७४ (वार्षिक) 58 70 0 0 10 17 94 0 0 4 6 7 0 0 64 61 डाउनलोड
बहुअरीपिडारी २०७३/०७४ (वार्षिक) 66 68 0 0 2 0 96 0 3 4 1 10 0 0 4 2 डाउनलोड
बहुअर्वाभाठा २०७३/०७४ (वार्षिक) 98 90 0 0 34 21 94 0 3 5 1 1 0 0 60 60 डाउनलोड
बागवाना २०७३/०७४ (वार्षिक) 58 88 0 0 15 16 135 0 0 2 1 2 0 0 51 56 डाउनलोड
बागेश्वरीतित्रौना २०७३/०७४ (वार्षिक) 55 58 0 0 41 40 96 0 1 8 0 1 0 0 71 87 डाउनलोड
बिरुवागुठी २०७३/०७४ (वार्षिक) 81 113 0 0 54 38 280 0 4 11 5 15 0 0 219 197 डाउनलोड
बेल्वा २०७३/०७४ (वार्षिक) 81 108 0 0 10 11 136 0 3 1 1 1 0 0 58 62 डाउनलोड
बैरियाविर्ता दा.पु. २०७३/०७४ (वार्षिक) 99 112 0 0 5 13 70 0 3 6 1 7 0 0 50 50 डाउनलोड
बैरियाविर्ता नौतज २०७३/०७४ (वार्षिक) 39 62 0 0 7 4 126 0 1 4 4 7 0 0 13 19 डाउनलोड
भाैराटार २०७३/०७४ (वार्षिक) 108 127 0 0 22 34 111 0 1 3 2 9 0 0 101 106 डाउनलोड
भिखमपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 54 115 0 0 20 25 98 0 2 3 9 7 0 0 45 34 डाउनलोड
भिस्वा २०७३/०७४ (बार्षिक) 111 62 0 0 6 14 84 0 2 6 0 6 0 0 48 62 डाउनलोड
भेडिहारी २०७३/०७४ (वार्षिक) 121 114 0 0 12 29 165 0 0 2 1 11 0 0 45 34 डाउनलोड
मधुवनमथवल २०७३/०७४ (वार्षिक) 95 85 0 0 6 10 123 0 0 1 2 2 0 0 43 27 डाउनलोड
मसिहानी २०७३/०७४ (वार्षिक) 84 90 0 0 18 16 84 0 4 1 1 4 0 0 18 34 डाउनलोड
महादेवपटी २०७३/०७४ (वार्षिक) 41 73 0 0 40 22 144 0 5 5 0 0 0 0 116 112 डाउनलोड
महुवन २०७३/०७४ (वार्षिक) 16 42 0 0 28 50 144 0 1 3 5 5 0 0 71 103 डाउनलोड
मिर्जापुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 48 93 0 0 17 24 83 0 1 6 3 8 0 0 34 25 डाउनलोड
मुडली २०७३/०७४ (वार्षिक) 59 109 0 0 23 28 125 0 5 7 2 8 0 0 86 87 डाउनलोड
रामनगरी २०७३/०७४ (वार्षिक) 30 49 0 0 7 4 78 0 1 2 0 3 0 0 1 8 डाउनलोड
लंगडी २०७३/०७४ (वार्षिक) 74 62 0 0 10 7 105 0 2 3 3 15 0 0 28 35 डाउनलोड
लखनपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 50 62 0 0 9 14 77 0 0 2 6 14 0 0 44 42 डाउनलोड
लहावरथकरी २०७३/०७४ (वार्षिक) 95 88 0 0 11 12 39 0 0 0 3 9 0 0 83 66 डाउनलोड
लालपर्सा २०७३/०७४ (वार्षिक) 46 47 0 0 11 11 43 0 1 3 0 1 0 0 20 28 डाउनलोड
विजवनिया २०७३/०७४ (वार्षिक) 111 62 0 0 33 36 36 0 1 0 0 2 0 0 45 43 डाउनलोड
विरन्चीवर्वा २०७३/०७४ (वार्षिक) 41 68 0 0 29 30 89 0 3 8 3 17 0 0 44 74 डाउनलोड
विश्रामपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 67 100 0 0 20 31 140 0 6 12 5 6 0 0 32 28 डाउनलोड
शंकरसरैया २०७३/०७४ (वार्षिक) 41 44 0 0 17 26 89 0 0 1 0 3 0 0 79 70 डाउनलोड
सखुवाप्रसौनी २०७३/०७४ (वार्षिक) 82 59 0 0 57 42 113 0 0 4 0 0 0 0 86 82 डाउनलोड
सबैठवा २०७३/०७४ (वार्षिक) 55 79 0 0 21 15 96 0 0 2 3 7 0 0 22 26 डाउनलोड
सुपौली २०७३/०७४ (वार्षिक) 30 31 0 0 20 30 61 0 1 2 0 0 0 0 62 55 डाउनलोड
सुर्जाहा २०७३/०७४ (वार्षिक) 65 56 0 0 56 60 79 0 2 3 4 11 0 0 100 80 डाउनलोड
सुवर्णपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 85 73 0 0 7 11 106 0 0 1 0 0 0 0 10 17 डाउनलोड
सेढवा २०७३/०७४ (वार्षिक) 21 45 0 0 7 15 92 0 2 0 5 3 0 0 61 61 डाउनलोड
सोनवर्षा २०७३/०७४ (वार्षिक) 91 100 0 0 50 49 95 0 2 2 6 18 0 0 110 130 डाउनलोड
स्लाईडर 2073/2074 (वार्षिक) 78 63 डाउनलोड
हरपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 39 63 0 0 43 44 113 0 2 4 3 0 0 0 150 144 डाउनलोड
हरिहरपुर २०७३/०७४ (वार्षिक) 96 72 0 0 28 23 114 0 0 4 3 1 0 0 55 45 डाउनलोड
हरिहरपुरविर्ता २०७३/०७४ (वार्षिक) 46 54 0 0 4 7 36 0 2 2 0 4 0 0 7 3 डाउनलोड
Skip to toolbar