इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर कार्यालय तथा लेखा सहायक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि प्रकृया सेवा करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना आवधिक जिल्ला विकास योजना सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम, २०७२/०७३-२०७६/०७७ मिति: २०७३।०८।०२ गते, जि.वि.स., पर्सा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धि आ.ब. २०७३/०७४ को सार्वजनिक सुनवाई मिति २०७३/०७/२७ गते गा.वि.स.,सुवर्णपुरमा सम्पन्न लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति २०७२ प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धमा । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ गा.वि.स.हरुको न्यूनतम शर्त मापन मूल्यांकनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि पूरक सूचना ! संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा ! जिल्ला विकास समिति पर्साको आ.ब. २०७२।०७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी मिति २०७३ भाद्र ७ र ८ गते सम्पन्न

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति २०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति २०७२
आ.ब. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-१२-१६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठि
६६ गा.वि.स.को न्यूनतम शर्त मापन मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७१-०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०६-१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
६६ गा.वि.स.को न्यूनतम शर्त मापन मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७१-०७२
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन आ.ब. २०७२/०७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन आ.ब. २०७२/०७३
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी वजेट परीक्षण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी वजेट परीक्षण
Skip to toolbar