इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर कार्यालय तथा लेखा सहायक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि प्रकृया सेवा करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना आवधिक जिल्ला विकास योजना सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम, २०७२/०७३-२०७६/०७७ मिति: २०७३।०८।०२ गते, जि.वि.स., पर्सा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धि आ.ब. २०७३/०७४ को सार्वजनिक सुनवाई मिति २०७३/०७/२७ गते गा.वि.स.,सुवर्णपुरमा सम्पन्न लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति २०७२ प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धमा । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ गा.वि.स.हरुको न्यूनतम शर्त मापन मूल्यांकनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि पूरक सूचना ! संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा ! जिल्ला विकास समिति पर्साको आ.ब. २०७२।०७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी मिति २०७३ भाद्र ७ र ८ गते सम्पन्न

जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जलवायु परिवर्तनस्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना जिल्ला योजना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जलवायु परिवर्तनस्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना
विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३ जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DDMP Parsa 2073
मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठी २०७३ अषाढ ८ गते जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DDMP, Parsa 2073
विपत पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७२, पर्सा जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DDMP, Parsa 2072
जिल्ला विपद व्यवस्थापन,पर्सा योजना २०७१-२०७५ जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DDMP Parsa
Skip to toolbar