इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर कार्यालय तथा लेखा सहायक सेवा करारमा लिने सम्बन्धि प्रकृया सेवा करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना आवधिक जिल्ला विकास योजना सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम, २०७२/०७३-२०७६/०७७ मिति: २०७३।०८।०२ गते, जि.वि.स., पर्सा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धि आ.ब. २०७३/०७४ को सार्वजनिक सुनवाई मिति २०७३/०७/२७ गते गा.वि.स.,सुवर्णपुरमा सम्पन्न लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति २०७२ प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धमा । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ गा.वि.स.हरुको न्यूनतम शर्त मापन मूल्यांकनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि पूरक सूचना ! संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा ! जिल्ला विकास समिति पर्साको आ.ब. २०७२।०७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी मिति २०७३ भाद्र ७ र ८ गते सम्पन्न

सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२/२०७३ को तेस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-०७-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई
सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन तेस्रो चौमासिक २०७१/०७२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०५-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनवाई
सार्वजनिक सुनुवाई दोस्रो चौमासिक कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१/२०७२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-२०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई
सार्वजनिक सुनुवाई, प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन, २०७१।०७२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई
Skip to toolbar